Dovolujeme si Vás informovat, že dnem 1.12.2017 dochází ke změně Všeobecných podmínek a Provozních podmínek na základě novelizace zákona č. 127/2005 – zákon o elektronických komunikacích, čímž nevzniká nárok na ukončení Smlouvy z důvodu nesouhlasu dle §63, odst. 6

Upravené dokumenty si můžete stáhnout http://www.cpsleonet.cz/ke-stazeni/