Změna poštovního serveru

V rámci zkvalitňování služeb, dojde zítra 23.1.2014 zhruba okolo 10:00 ke zmeně poštovního serveru.

Dojde zhruba k 15 minutovému výpadku služeb. Prosím, aby jste si nastavili ve vašich emailových klientech - Outlook, Thunderbird, Mail, nový POP3 nebo IMAP server, který bude mail.cpsnetron.cz (nyní mail.coprosys.cz).

Porty pro příjmání pošty zůstavají stejné. Dále musíte nastavit smtp server na mail.cpsnetron.cz (před tím mail.coprosys.cz) na portu 25 (před tím 26) nebo na portu 465 s ověřemím SSL .

Místo jmenných záznamů (mail.cpsnetron.cz), můžete nastavit jako IMAP server, nebo SMTP server IP adresu 178.23.232.70.

Nové paramtery pro nastavení emailu:

Na webové rozhraní se dostanete přes http://mail.cpsnetron.cz/ - před tím http://mail.coprosys.cz/

POP3 - mail.cpsnetron.cz port:110 nebo 995

IMAP - mail.cpsnetron.cz port:143

SMTP - mail.cpsnetron.cz port:25 bez ověření SSL nebo port:465 s ověřováním SSL.